ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00146-2428.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00120-2415.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2420Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00119-2415.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00118-2415.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00109-2409.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДейности в семепроизводствени градини - обект №5Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00107-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2417МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00106-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2416МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00098-2426.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности: "Поливане на тополови култури" в Обект № 4/2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00042-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 3 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00041-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00009-2425.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Кастрене на тополови култури на територията на ДГС Първомай" в Обект № 1 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00153-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини, листно подхранване на тополови култури в обект № 5-1 за 2023 г."Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00089-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини" в обект № 5 за 2023 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00079-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2319Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00078-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00077-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2317Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00076-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2316Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00069-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2315МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00068-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2314МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00067-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2313МТВиж пълна информация