ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КлисураТ00082-2408.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00083-2405.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2405Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00079-2404.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00080-2403.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460Виж пълна информация
ДГС БатакТ00081-2402.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Батак, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00076-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС БориноТ00075-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00072-2428.03.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина за обекти №№ 2419, 2420, 2421Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00071-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2422, 2423, 2424Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00074-2427.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти с №№ 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2452Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00069-2427.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00073-2426.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти с №№ 2438 МТ, 2451 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00070-2426.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00068-2425.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2428, 2429, 2430, 2434Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00066-2422.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00063-2422.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00065-2421.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2024 г.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00058-2420.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00064-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2412, 2413, 2415, 2409, 2416Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00062-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2430Виж пълна информация