ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ0007513.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 2 "Механизирани дейности в горски разсадник Мечка" на територията на ТП "ДГС - Първомай"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0007813.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 1 "Отглеждане на култури, кастрене и изораване на междуредия" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0007713.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0007613.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 3 /2017г./ "Кастрене на тополови култури" на територията на ТП "ДГС - Първомай"Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0007410.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 1721, 1722, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1740, 1743, 1744, 1747, 1748Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0007310.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №№ 1714П, 1715П, 1716П, 1717П, 1718П, 1719П, 1720П, 1721П, 1722П, 1723ПВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0007210.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0007110.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1713 ПВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0007010.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти, включени в КЛФ 2017 год.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0006709.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1770, 1771, 1772, 1773Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0006609.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1742Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0006509.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1718, 1719, 1720, 1745, 1746Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0006909.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0006809.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0006007.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера 17031, 17032, 17033, 17034, 17035, 17036, 17038Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0005907.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за Обекти №8-1, №8-2, №8-3Виж пълна информация
ДГС БатакТ0005807.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година - "Ръчно бране и събиране на шишарки от стоящи дървета" и "формиране на короните и борба с нежелана растителност" в Обект № 1, "ограждане на възобновени участъци" в Обект № 2 и "отглеждане на млади насаВиж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006407.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1715, 1716с, 1717с, 1718с, 1719с, 1720сВиж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006307.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006207.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на прогнозни количества за Обекти №№ 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713Виж пълна информация