ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ДоспатТ0009716.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект/и с №№ 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 и 1734Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009616.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1710Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009516.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1721сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009416.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1720сВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0009015.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесинаВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0008915.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесинаВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0008815.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за  предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № № 1739-1; 1747-1; 1747-2; 1763-1; 1763-2; 1765-1; 1765-2; 1773-1; 1773-2Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0008715.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за  предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № № №№ 1741-1; 1741-2; 1742-1; 1742-2; 1743-1; 1743-2; 1744-1; 1744-2; 1745-1; 1746-1; 1746-2; 1748-1; 1748-2; 1749-1; 1749-2; 1751-1; 1751-2; 1753-1; 1753-2Виж пълна информация
ДГС БориноТ0008615.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1711, Обект №  1712, Обект № 1713, Обект № 1714, Обект № 1715, Обект № 1716, Обект № 1717 и Обект № 1718Виж пълна информация
ДГС БориноТ0008515.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1711, Обект № 1712, Обект № 1713, Обект № 1714, Обект № 1715, Обект № 1716, Обект № 1717 и Обект № 1718Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0008415.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1707 МТ, обект № 1708 МТ, обект № 1709 МТ и обект № 1710 МТ Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0009315.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад в Обекти №1718, №1719, №1720, №1721, №1722, №1723 Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0009215.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№-1738; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746;  1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1762;  1765;Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0009115.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1739; 1747; 1748; 1761; 1763; 1764; 1766; 1772; 1773 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008314.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1718 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008214.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1719 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008114.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1717 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008014.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1716 сВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0007914.03.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на коренВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0007513.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 2 "Механизирани дейности в горски разсадник Мечка" на територията на ТП "ДГС - Първомай"Виж пълна информация