ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияДоклад от резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Кирково02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Кирково за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково26.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН КирковоИзтеглете документа
ДГС Кирково08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияРаботна среща на всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково10.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково29.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Кирково25.03.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа