ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС - проектИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияПроект на Доклад на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов11.04.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов29.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.03.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.03.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов04.03.2022Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов10.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов11.08.2021Горска сертификацияГори във фаза на старост и представителни образци на територията на стопанствотоИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов23.06.2021Горска сертификацияПлан програма за неместни видовеИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов23.06.2021Горска сертификацияМониторинг на въздействието от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов23.06.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа