ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-25-58 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян15.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян15.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Смилян14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа