ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Извора18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Китово ханче“ при ДЛС Извора за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ДГС Крумовград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Клисура18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ДГС Клисура за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Първомай18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ДГС Първомай за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Пещера18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на горите на ДГС „Смилян“Изтеглете документа
Централно управление23.10.2015Нормативен документНАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територииИзтеглете документа
Централно управление20.10.2015Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Асеновград28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДЛС Тракия28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияСертификат на ДГС-Триград за устойчиво управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Първомай16.09.2015Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2015/2016г.Изтеглете документа
ДГС Кърджали17.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. КърджалиИзтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. СмолянИзтеглете документа
ДГС Пазарджик12.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пловдив12.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПловдивИзтеглете документа
Централно управление21.11.2014Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2014/ 2015 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Първомай23.09.2014Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2014/2015г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа