Процедура №Т00153-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00153-24
Първа дата25.07.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456

Данни за дървесината

Обект/и №2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция