Процедура №Т00145-24 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00145-24
Първа дата27.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - обекти №24327C, 24328C, 24329C, 24331

Данни за дървесината

Обект/и №24327C, 24328C, 24329C, 24331
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция