Процедура №Т00109-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00109-24
Първа дата09.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДейности в семепроизводствени градини - обект №5

Данни за дървесината

Обект/и №5
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция