Процедура №Т00107-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00107-24
Първа дата08.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2417МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2417МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция