Процедура №Т00323-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00323-23
Първа дата20.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2401 МТ, 2402, 2403 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2401 МТ, 2402, 2403 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция