Процедура №Т00308-23 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00308-23
Първа дата20.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти с №№ 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция