Процедура №Т00285-23 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00285-23
Първа дата15.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане добива на дървесина от горски територии - държавна собственост, включени в обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417

Данни за дървесината

Обект/и №2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция