Отговор на министъра на МЗХ на депутатски въпрос относно проведена обществена поръчка от ЮЦДП за закупуване на автомобили

27.09.2023

Отговор на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев на питане на депутатите Красимир Събев, Десислава Танева, Десислава Трифонова, Младен Шишков, Иван Червенков, Стефан Мирев и Радомир Чолаков относно: Проведена обществена поръчка от ЮЦДП, гр. Смолян за закупуване на автомобили на стойност съществено надхвърлящ цената в търговската мрежа.
Текста на питането на депутатите и отговора на министъра може да изтеглите от следния линк:
https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/56162