Процедура №Т00235-23 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНТ00235-23
Първа дата29.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметКонкурс по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредбата от Обект № 2306

Данни за дървесината

Обект/и №2306
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция