Процедура №ЗОП00011 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНЗОП00011
Първа дата22.04.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "Кьошка-Влашка поляна" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДЛС Борово"