ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КАПСИДАТА” – ДГС – АСЕНОВГРАД

ДГС – Асеновград стопанисва три броя горски разсадници – държавна собственост: „Капсидата”, „Врата” и „Лещето”. Разсадник „Капсидата” е създаден през 1950 г. и е обявен като разсадник с национално значение в Закона за горите. Първоначално разсадникът е бил с площ от 50 дка. С годините площта се увеличава до 280,730 дка, от които обработваема площ около 50 % . Намира в индустриалната зона на гр. Асеновград, в съседство с два пътя от републиканската мрежа при надморската височина 200 м. Разсадникът разполага със собствен водоизточник с изградена система за капково напояване и собствен трактор с прикачен инвентар за обработка на почвата.

Разсадник “Капсидата” е специализиран в производство на широколистни фиданки, предимно топола, облагороден орех, и школувани иголистни и широколистни фиданки. В далечната 1962 г. в ДГС-Асеновград, в разсадник “Капсидата”, е сложено началото на облагородяване на орехови фиданки по метода “окулиране на прозорче“, разработен от старши научен сътрудник и доктор на селскостопанските науки при Овощарски институт гр.Пловдив – Недю Недев.

Започва се със съвсем скромни резултати през 1962 г., когато са облагородени само 800 броя фиданки. Ежегодно размера на производството се увеличава, за да достигне през 80-те години 50 000 броя. Още от първите си стъпки и досега горски разсадник “Капсидата” произвежда едни от най-перспективните за съответния период сортове орехови фиданки.

До 1966 г. се произвеждат фиданки от следните сортове : Бачковски, Казанлъшки, Асеновград, Горно Воден и други ; а след това Шейново, Дряновски, Естерхази, към които се прибавят през годините Сливенски, Перущенски, Любимец, Извор 10, Силистренски. От 1981 г. е в сила Инструкция за създаване, отглеждане и стопанисване на ореховите насаждения в горския фонд, по силата на която са утвърдени основните и допълнителни сортове орехи, утвърдили се вече като посадъчен материал произвеждан в разсадник “Капсидата” .

С произведените до 1989 г. повече от 500 000 броя са създадени в земите на горския и поземления фонд над 30 000 декара орехови култури в почти всички райони на България. Освен за нашата страна разсадник “Капсидата” е произвеждал и изнасял фиданки и за други страни – ГДР, Югославия, Румъния, Франция, Алжир, Мароко, Тунис, Гърция, Индия. ДГС-Асеновград е регистрирано като производител и търговец на САС материал /овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната/ в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Понастоящем сортовете орехи, които се произвеждат в разсадника са регистрирани в сортовата листа на Република България.

Разсадник “Капсидата“ разполага с 42 дка маточни градини за добив на калеми предимно от български сортове като : Дряновски, Шейново, Сливенски, Пловдивски, Джиновски, Извор 10, Силистренски и други. Всички маточни дървета са обозначени с блажна боя със съответния цвят отговарящ на цвета на сорта. През последните години основно се произвеждат 3 клона топола – I-214, Bachelieri, черна топола; 5 сорта облагороден орех – Дряновски, Извор 10, Сливенски, Силистренски, Шейново; школувани фиданки от 48 дървесни и храстови вида. Произведените фиданки от различните клонове тополи се използва освен за собствени нужди от стопанството, така и от стопанствата от област Пловдив, Пазадржик и Кърджали.

Предоставян е посадъчен материал и на община Садово, както и на частни физически и юридически лица. ДГР ”Капсидата” има възможност за производство на широколистни семенищни, вегетативни, школувани широколистни и иглолистни, и облагородени орехови фиданки за собствени нужди, други държавни горски стопанства и други контрагенти за вътрешния пазар , както и страни от и извън ЕС. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор.

Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен материал .

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Асеновград, гр.Асеновград, ул.”Александър Стамболийски “ № 25, тел. 0331/6-30-41, E-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com. Лице за контакти: Мария Стайкова – ръководител разсадници – тел.0889231328.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете файла