ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЧАКАЛАРОВО” – ДГС – КИРКОВО

На територията на ДГС – Кирково е създаден горски разсадник – държавна собственост „Чакаларово”. Разсадника се намира в землището на с.Чакаларово, на 400 м.н.в. ,на площ от 25 дка, до входа на селото. Основно производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: бял и черен бор.

Произвеждани са и пикирани фиданки от обикновен смърч и атласки кедър, предимно за декоративни цели и коледни елхи. От широколистните се произвеждат фиданки от акация, зимен дъб, обикновен бук, и в малки количества червен дъб, шестил, брекина и източен чинар. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Последните години основни потребители на посадъчен материал са: област Смолян, Кърджали, Хасково и други. Основните насоки на развитие през следващите години са: обезпечаване на производството на фиданки за залесяване само за собствени нужди, увеличаване на броя на пикирани фиданки за залесяване и коледни елхи в предвид търсенето на пазара. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор.

Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Кирково,с.Чакаларово п.к.6870,е-mail:dgskirkovo@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ДГС Клисура за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ДГС Смилян за 2012г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла