ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЗЛИ ДОЛ” – ДГС – КЛИСУРА

На територията на ДГС – Клисура има два горски разсадника – държавна собственост – „Зли дол” и „Розино”. Горски разсадник „Зли дол” е създаден през 1922 год. в землището на гр. Клисура, в едноименната местност “Зли дол”, от където носи и наименованието си. Основното му предназначение е производството на посадъчен материал за залесяване. Надморската височина при която се намира разсадника е 800 м., и отстои на един километър от административната сграда на стопанството. Малък по площ в началните години на създаването си, днес той е разположен върху 60,317 дка, разпределени на парцели разпределени стъпаловидно и ограничени с каменни зидове, водоснабдени за поливане на цялата площ.

Основно в разсадника се произвеждат иглолистни и широколистни фиданки за залесяване, за декоративни цели, както и школи за коледни елхи. Производството в последните години е свито до минимални количества от бял и черен бор, обикновен смърч и атласки кедър от иглолистните дървесни видове. От широколистните е застъпено производството на обикновен бук и цер. Производството на фиданки за озеленяване се състои от: бор веймутов, ела борисова, ела гръцка, кедър атласки, кедър хималайски, кипарис обикновен и аризонски, туя източна, върба миризлива, дъб киевски, китайски мехурник, липа сребролистна, райска ябълка, чинар западен, явор обикновен, шестил, див лимон, дървовидна ружа, японска дюля и други. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставя се посадъчен материал и на съседните стопанства от област Пловдив, Сливен и Стара Загора. На частни физически и юридически лица, и общини са продавани декоративни фиданки и коледни елхи. Разсадникът има възможност за производство на горски репродуктивни материали на външни потребители от дървесни видове: бук, бял и черен бор, фиданки за декоративни цели, и коледни елхи. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Клисура, гр. Клисура, ул. „20-ти април” № 26, е-mail: dgsklisura@ucdp-molian.com.

Лице за контакти: Янко Димитров – ръководител разсадник – GSM 0889231202.

Документи

ДатаЗаглавие
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2022 г.Изтеглете файла
26.10.2022Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2022 г.Изтеглете файла