Заповед №РД 49-251/26.06.2015

06.07.2015

Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ Доспат в района на дейност на ТП ДГС-Доспат