първа датавтора датапредмет
13.12.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2402, 2410, 2412, 2414, 2415, 2418, 2420, 2424, 2425Виж пълна информация
11.12.2023
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2405, 2409, 2411, 2413, 2419, 2422, 2423, 2426, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация
08.12.2023
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2401мт, 2403мт, 2404мт, 2406мт, 2407мт, 2408мт, 2416мт, 2417мт, 2421мт, 2427мт, 2428мтВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
30.03.2023
Оценка на социалното въздействие от дейността
Изтеглете документа
30.03.2023
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.
Изтеглете документа
30.03.2023
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.