първа датавтора датапредмет
17.10.2023
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
14.09.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2339Виж пълна информация
21.08.2023
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
16.05.2023
Доклад за ГВКС
Изтеглете документа
02.03.2023
Декларация
Изтеглете документа
21.02.2023
Карта
Изтеглете документа

За нас

Наименованието си горското стопанство е получило от гр. Клисура, където се намира седалището и администрацията му.
Територията на горското стопанство се намира в северозападната част на Пловдивска област. На север граничи с НП ”Централен балкан”, на североизток – с ТП ”ДГС – Розино”, на югоизток и юг – с ТП ”ДГС – Карлово”, на запад, югозапад и северозапад с ТП ”ДГС – Пирдоп”.

През територията в посока запад – изток преминава първокласен асфалтиран шосеен път София – Бургас. В същата посока пресича и ж.п. линия София – Бургас, с осем тунела /включително и най – дългия за България – Козница/, с две ж.п. гари – Клисура и Стряма /на 3.5км западно от гара Клисура/.

Площта на стопанството е 7 424 ха, разделена на два горско – стопански участъка: І ГСУ ”Старопланински” с площ 4 644.9 ха и ІІ ГСУ “Средногорски” с площ 2 779.1 ха .

Районът на ТП ”ДГС – Клисура” има силно разчленен пресечен планински релеф, и е разположен между 600 м .надм. вис. и 1600 м. надм. вис., обхваща само едно населено място – гр. Клисура, което е кметство към община Карлово.
Стопанството разполага с разсадник “Зли дол” с обща площ 60 дка, намиращ се при 800 м. надм. височина.

На територията на горското стопанство се намират две защитени местности – “Върлишница” с площ 184.8 ха и “Зли дол” – 16 ха. Те са пряко свързани със събитията около Априлското въстание 1876 г. Обявени са със Заповед № 3572 от 30.12.1966г. на МГГП София.