ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Капсидата" на ТП ДГС Асеновград за сезон 2016/2017г.


Ценоразпис за разсадници "Капсидата" и "Врата" на ТП ДГС Асеновград за сезон 2015/2016г.


Ценоразпис за разсадник "Капсидата" и "Врата" на ТП ДЛС Асеновград за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадници "Капсидата " и "Врата" на ТП ДГС Асеновград