ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горските разсадници "Капсидата"и "Лещето" при ТП ДГС Асеновград за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2012г.Изтегли    |