ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград (416)

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2016

Заповед №416 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1628.

Документация за участие    |