ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Асеновград (450)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 1703с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Асеновград (452)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 1707с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Асеновград (453)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №1708с

Документация за участие    |