ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Асеновград (500)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на добива на дървесина от Обект № 1614

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (491, 492, 493, 494, 495)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1702с, 1703с, 1707с, 1708, 1709

Документация за участие    |    


Корекция на документация на ДГС Асеновград (474)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2016

Корекция в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |