ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (505)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1713

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Асеновград (506)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1710

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (496, 497, 498, 499)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1704, 1711, 1712, 1715

Документация за участие    |