ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 23-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт, осигуряване резервни части, годишен технически преглед на Моторни Превозни Средства"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 23-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на канцеларски материали, офис консумативи, офис техника и материали за маркиране"

Документация за участие    |