ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 21-02-2012

Резултати от проведена процедура договаряне без обявление с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 16-02-2012

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Асеновград

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |