ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Горска сертификация

Обща информация за горски територии.


Дата на публикуване на обявата: 01-11-2016

 


Заповед за промяна на ГВКС


Дата на публикуване на обявата: 14-10-2016

 


Съобщение


Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015