ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Асеновград


Контакти :

АСЕНОВГРАД,
пк 4230
ул. ”Александър Стамболийски” №25 тел: 033163041;

e-mail:
dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Продажба на фиданки от облагороден орех.

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (501)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1705

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (503)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1701с

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Асеновград (504)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1706с

Документация за участие    |